لیست قیمت سینک الماس

لیست قیمت سینک الماس

لیست قیمت سینک الماس

لیست قیمت سینک الماس ارائه شده مربوط به فروش تکی از محصولات می باشد . شما می توانید برای خرید عمده این محصولات و دیگر محصولات فروشگاه با شماره های مربوط به فروشگاه اینترنتی اوآی پایپ تماس بگیرید . شماره تلگرام  ۰۹۰۲۷۹۹۸۲۲۸ ، تلفن دفتر ۰۱۷۳۳۲۶۲۹۶۷

 

لیست قیمت مصرف کننده محصولات سینک الماس
سینک ظرفشویی فانتزی
مشخصات محصول قیمت به تومان
ردیف شرح محصول کد محصول روکار توکار
۱ سینک فانتزی با سیفون و بست های نصب SA21 ۲۸۶۲۰۰
۲ سینک فانتزی با سیفون و بست های نصب SA22 ۲۹۷۰۰۰
۳ سینک فانتزی با سیفون و بست های نصب SA23 ۳۰۶۰۰۰
۴ سینک فانتزی با سیفون و بست های نصب SA24 ۲۹۷۰۰۰
۵ سینک فانتزی با سیفون و بست های نصب SA38 ۲۴۵۷۰۰
۶ سینک فانتزی با سیفون و بست های نصب SA39 ۳۲۴۰۰۰
۷ سینک فانتزی با سیفون و بست های نصب SA40 ۱۷۵۵۰۰
۸ سینک فانتزی با سیفون و بست های نصب SA41 ۲۴۷۵۰۰

 

سینک نیمه فانتزی
مشخصات محصول قیمت به تومان
ردیف شرح محصول کد محصول روکار توکار
۱ سینک نیمه فانتزی با سیفون و بست های نصب SA01 ۱۷۸۲۰۰
۲ سینک نیمه فانتزی با سیفون و بست های نصب SA02 ۲۰۷۰۰۰
۳ سینک نیمه فانتزی با سیفون و بست های نصب SA03 ۲۳۱۳۰۰
۴ سینک نیمه فانتزی با سیفون و بست های نصب SA04 ۱۷۰۱۰۰
۵ سینک نیمه فانتزی با سیفون و بست های نصب SA05 ۲۲۰۵۰۰
۶ سینک نیمه فانتزی با سیفون و بست های نصب SA06 ۲۳۴۰۰۰
۷ سینک نیمه فانتزی با سیفون و بست های نصب SA07 ۱۶۰۲۰۰
۸ سینک نیمه فانتزی با سیفون و بست های نصب SA08 ۱۸۸۱۰۰
۹ سینک نیمه فانتزی با سیفون و بست های نصب SA09 ۱۵۰۳۰۰
۱۰ سینک نیمه فانتزی با سیفون و بست های نصب SA10 ۱۷۵۵۰۰
۱۱ سینک نیمه فانتزی با سیفون و بست های نصب SA11 ۲۰۷۰۰۰
۱۲ سینک نیمه فانتزی با سیفون و بست های نصب SA12 ۱۸۱۸۰۰
۱۳ سینک نیمه فانتزی با سیفون و بست های نصب SA13 ۲۱۶۰۰۰
۱۴ سینک نیمه فانتزی با سیفون و بست های نصب SA14 ۱۹۸۰۰۰
۱۵ سینک نیمه فانتزی با سیفون و بست های نصب SA15 ۲۱۶۰۰۰
۱۶ سینک نیمه فانتزی با سیفون و بست های نصب SA16 ۲۱۶۰۰۰
۱۷ سینک نیمه فانتزی با سیفون و بست های نصب SA17 ۲۳۶۷۰۰
۱۸ سینک نیمه فانتزی با سیفون و بست های نصب SA18 ۱۸۱۸۰۰
۱۹ سینک نیمه فانتزی با سیفون و بست های نصب SA19 ۱۵۳۰۰۰
۲۰ سینک نیمه فانتزی با سیفون و بست های نصب SA20 ۱۸۱۸۰۰
۲۱ سینک نیمه فانتزی با سیفون و بست های نصب SA29 ۲۰۷۰۰۰

 

سینک زیرکورینی
مشخصات محصول قیمت به تومان
ردیف شرح محصول کد محصول روکار توکار
۱ سینک زیر کورین با سیفون و بست های نصب SA30 ۱۴۸۵۰۰
۲ سینک زیر کورین با سیفون و بست های نصب SA31 ۱۳۹۵۰۰
۳ سینک زیر کورین با سیفون و بست های نصب SA32 ۱۳۰۵۰۰
۴ سینک زیر کورین با سیفون و بست های نصب SA33 ۱۶۰۲۰۰
۵ سینک زیر کورین با سیفون و بست های نصب SA34 ۱۲۶۰۰۰
۶ سینک زیر کورین با سیفون و بست های نصب SA37 ۲۶۱۰۰

 

سینک معمولی
مشخصات محصول قیمت به تومان
ردیف شرح محصول کد محصول روکار توکار
۱ سینک معمولی با سیفون و بست های نصب SA25 ۹۶۳۰۰
۲ سینک معمولی با سیفون و بست های نصب SA26 ۸۹۱۰۰
۳ سینک معمولی با سیفون و بست های نصب SA27 ۸۲۸۰۰
۴ سینک معمولی با سیفون و بست های نصب SA28 ۷۵۶۰۰

شما می توانید برای مشاهده ی محصولات دیگر به سایت فروشگاه مراجعه کنید .

WWW.OIPIPE.COM