گارانتی محصولات در او ای پایپ

گارانتی ۱۰ ساله سینک های شرکت الماس:

قبل از هر چیز باید عنوان کنیم که فروشگاه اینترنتی او آی پایپ به عنوان پخش رسمی سینک های الماس می باشد از این رو میتوانیم بگوییم هر محصول سینک الماس که از این فروشگاه خریداری شود شامل گارانتی ۱۰ ساله بدون قید و شرط شرکت الماس نیز می باشد.