هود آشپزخانه

هود آشپزخانه


هود یک وسیله مهمی است که از ان در آشپزخانه استفاده می شود. هود در واقع تمام بوهای نامطبوع برخاسته از پخت و پز ، گرما ، بخار ، دود و … را با قابلیت مکندگی ای که دارد از مجرای درون خود به بیرون از آشپزخانه منتقل می کند.

همچنین برخی از هود این قابلیت را نیز دارند که هوای تازه ای از بیرون را نیز به داخل منتقل نمایند تا هوای تازه ای در درون آشپزخانه جریان داشته باشد. هودهای آشپزخانه در رنگ ها ، طرح ها و انواع مختلفی ساخته می شوند.

همانطور که میدانید و دیده اید در قدیم در آشپزخانه ها از وسیله ای به نام فن بسیار استفاده می شد و دلیل استفاده از این فن ها نیز به خاطر تهویه مناسب برای هوای آشپزخانه بود که البته این فن ها نیز مشکلات خود را به همراه داشتند. البته این موضوع مربوط به سالهای خیلی دور نیست که این شاید نشان دهنده سرعت ورود و اهمیت هود آشپزخانه به خانه ها باشد چر که امروزه هر شخصی که برای خود آشپزخانه خوب و مدرنی می خواهد اهمیت وجود این محصول را در درون آشپزخانه میداند و به در کنار وسایل آشپزخانه به دنبال بهترین نوع این محصول نیز میگردند.

امروزه در دنیای فناوری شاهد تولید گسترده و روزافزون این محصول هستیم که انتخاب و خرید از بین این ها کاری بس دشوار می باشد.

www.oipipe.com

Showing all 7 results