رادیاتور

رادیاتور

رادیاتور وسیله فلزی یا نیمه فلزی است. اغلب رادیاتورها به عنوان ناقل دمای آب عمل می‌کنند. انتخاب یک سیستم گرمایشی خوب و مناسب یکی از مهم ترین تصمیماتی است که هر صاحبخانه ای با آن در چالش می باشد. امروزه از رادیاتورها در منازل بیشتر استفاده می شود زیرا از جهات مختلف در قیاس با سیستم های گرمایشی معمول به صرفه تر می باشد.

رادیاتور منازل در واقع نوعی انتقال دهنده حرارت است که خود به عنوان بخشی از یک حلقه،  گرما را از منبع آن یعنی آب داغ در سیستم لوله کشی ساختمان گرفته و بصورت تشعشعی یا جابجایی به محیط اتاق منتقل می نماید . در واقع یک سیستم گرمایشی رادیاتوری درست مانند قلب انسان عمل می کند. ابتدا آب سرد یا فاقد دما وارد یک منبع گرم کننده مانند پکیج شده و فوق العاده داغ می شود درست مانند اینکه خون اکسیژن دار وارد قلب می شود. سپس همانطور که قلب ( پکیج ) خون تازه را به سراسر بدن ( رادیاتورها ) پمپاژ می کند بخش داغ کننده آب نیز آن را از طریق شبکه لوله کشی شده به رادیاتورها انتقال می دهد. رادیاتورها دمای آب را از طریق تشعشع و جابجایی ( انتقال مواد غذایی از خون به بافت ها در سیستم گردش خون ) به فضای اتاق انتقال می دهند. سپس آب داخل رادیاتورها کم کم دمای خود را از دست داده و دوباره وارد بخش داغ کننده مانند پکج می شود تا دوباره داغ شده و وارد رادیاتورها می شود. بنابراین همین چرخه مکررا ادامه پیدا می کند.

سیستم گرمایشی پکیج و رادیاتور

Showing all 12 results