استفاده از روشویی کابینتی

استفاده از روشویی کابینتی

استفاده از روشویی کابینتی : یکی از موارد مهم بهداشت است . محیط سرویس‌ ها ی بهداشتی منبعی از هزاران میکروب بوده و با هر بار عمل فلاش تانک تعداد زیادی از این میکروب‌ ها تا شعاع چند متری اسپری می‌ گردد لذا پزشکان توصیه می‌ کنند مسواک و سایر وسایل بهداشتی در یک محفظه در بسته قرار گیرند. بنابراین استفاده از کابینت‌ روشویی حمام و دستشویی از جنس پی‌ وی‌ سی pvc ) در سرویس بهداشتی از بروز ارگانیسم‌ ها ی خطرناک ازجمله  : استر پتو کو کسی ، ای کو لی و استا فیلا کو کسی جلو گیری می‌ نماید.

https://www.oipipe.com

Showing all 7 results